Udune taust ja teravussügavus


Sind huvitab kuidas ikkagi saadakse pildile see kena hägune ja ühtlaselt sulanduv taust? Kui  jah, siis siin on mõni nõuanne selleks kuidas saada oma piltidele sellist kena udu.

Selleks, et luua sellist ilusat udust tausta on vaja mängida pildi teravussügavusega. Teravussügavus näitab seda, kui suures ulatuses on pildil teravalt välja joonistunud ala. Teravusulatusega mängimiseks on erinevaid võimalusi...

Ava arvväärtuse muutmine.

Ava kontrollib pildistades seda, kui suur hulk valgust jõuab läbi objektiivi. Ava moodustub objektiivi sees olevate labade vahele ja need labad muudavadki ava suurust. 
Ava suurus on kaameras näidatud f-numbri väärtusena. Avaarvu väärtus ja ava suurus on pöördvõrdelises seoses.
Seega f/1.4 puhul on ava suurem kui f/7.1 puhul.
Järgnevalt mõned pildilised näited...
NB! Mida väiksem on number, seda suurem on ava.


Mine pildistatavale objektile lähemale.

Mida lähemale sa lähed pildistatavale objektile, seda udusemaks sulandub taust.


Loo pildi objekti ja tausta vahele suurem vahemaa.

See viib tausta fookusest eemale ning seetõttu on taust ka hägusem.


Zoom'i sisse ehk suurenda objektiiviga pildi objekt lähemale.

Kui sa nö zoom'id pildi objektile või suurendad ta kaameras lähemale, siis  tekkiv efekt on sarnane kui siis kui kaameraga ise objektile lähemale lähed.

NB! See töötab ainult optilise suurendusega, mitte digitaalse suurendusega. 


Töötlemine.

Udu saab luua ka erinevate järeltöötlus tarkvaradega nagu näiteks Photoshop, Picmonkey, Photoscape jmt. Aga udusus on erinev. Tegelik udu on pildil parem, kui töötlusprogrammis loodud udu. Tegelik udu on see, mis on pildile jäädvustatud teiste eeltoodud võimaluste abil.


Seega jõudu katsetamisel ja muhedaid pilte!